Vítejte v mé sbírce palindromů — symetrických výrazů a vět!

Další jazykové palindromy (ráčky) lze nalézt na http://cs.wikipedia.org/wiki/palindrom a tam uvedených odkazech.

Byl(a) jste . hostem této stránky (z toho . dnes).                              Svůj vzkaz mi můžete nechat v Návštěvní knize.
HOME
  (Moje úvodní strana a odtud na různé legrácky, většinou veršované a rýmované)
Ještěněkdosihraje  (slovní hříčky s posunem mezer mezi písmeny ve slovech i větách, vesměs veršované)
Palindrom vytvořený pro našeho skokana Jana Mazocha jsem umístil pod číslem 363.

Uvádím prakticky jen čisté (100%) palindromy, tj. symetrické i včetně diakritiky (u několika však kulhá pravopis, je to ale vyznačeno). Pár nečistých ponechávám, jsou-li vtipné. Některé palindromy vznikly tak trochu „násilně“ zřetězením vět či výrazů dávajících v každém směru jiný smysl.
Interpunkce je korektně zpravidla jen zleva doprava.
Tečku za poslední větou uvádím pouze tehdy, je-li palindrom tvořen více větami.
Tučně jsou zvýrazněny znaky, podle nichž je palindrom symetrický.
Větná sémantika je až druhořadá, takže obsahový význam někdy kulhá na obě nohy, ba přímo leze po čtyřech nebo se jen plazí.
Těm, co nemají rádi vulgární slova, se omlouvám. Tam, kde se vyskytují, mají pouze „technický“ význam.
Najdou se i případy, že všechna slova jsou slušná i spisovná a význam je vulgární či obscénní.
Taková umí být naše krásná mateřština i v palindromech!
Tady už sílu k omluvě nenacházím, ba ani nehledám, je to, přiznávám — byť často nechtěný — úmysl.

Apropó:
Sbírku plním vlastní tvorbou, ale ponechávám ji zde celou, i když později zjistím, že jsem v některých případech nebyl první. Nastal by zmatek v číslování. Palindromy tu mám prakticky bez ladu a skladu. Můj první (z roku 1984, snad i povedený) má číslo 30, časově druhý je pod jedničkou. Pak jsem je zakládal do šuplíku a na jaře 2006 počal zpřeházené papírky digitalizovat. Skončil jsem u palindromu s pořadovým číslem 255, vyšší čísla odpovídají mé postupné další tvorbě. Cítím, že by se slušelo je zde utřídit.
(Třeba jako na http://www.palindromy.pl/ — polsky sice neumím, ale přesto jsem si pošmákl.) Bohužel, čas je mým pánem, nikoliv slouhou, navíc to s tím webem moc neumím... Tak se Vám tu alespoň podepíši zvláštní odrůdou palindromu, palindromem v rouše grafickém, tzv. ambigramem:

                

1.       Telecí v separé si žere režisér a pes více let

2.       Ďasa na pusu supa nasaď
Ďasa nenasaď!   (variace od Estíka)
Ďasa, Nino, koni nasaď!   (variace od Estíka)

3.       I spí mezi zemí psi

4.       Třu buřt
A třu, Báro chorá, buřta!    (variace od Estíka)

5.       Tak napolo koukal ve vlaku okolo pan kat
Tak napolo koukal po plaku okolo pan kat    (variace od Estíka)

6.       I na povel vlevo, pani
I na povel: Vole! Čelo vlevo, paní!    (i — í)   (variace od Estíka)

7.       Akt i raritka
Akt, Ir Britka    (variace od Estíka)
Akt i pitka (-b-;  -f-;  -n-;  -ř-)
Akt i Lolitka
Ne! Dej akt unutkaje den,...

8.       Taky nežere ženy kat   (-n-)
Taky nežá ženy kat   (variace od Estíka)
Taky nežne jen ženy kat   (-d-;  -t-)      (variace od Estíka)

9.       U děvy vědu
U děv učme Emču vědu     (variace od Estíka)

10.     Udus v sudu

11.     Atom a samota
Ej! Atom asi samota je!   (variace od Estíka)

12.     Utrap partu
Parta atrap   (atrapa a parta)
Parta u atrap
Partu tu trap!   (Partu, tu trap!)      (Obě variace od Estíka)
Partu, tatí! — Víta — tu trap!   (variace od Estíka)

13.     Atrapa caparta

14.     Trapiči part

15.     On jel v lejno
On jel cítíc lejno    (…cítě…)      (variace od Estíka)

16.     Únik skinů  (ú — ů)

17.     Je blbej
Je blb, aha, blbej    (variace od Estíka)

18.     Unilou Olinu  (i — y)

19.     On v ohni dal Aladin hovno
Nemá on v ohni dál Aladin hovno. Ámen.    (a — á)   (námět na variaci: Estík)

20.     I napětí dává ditě, pani

21.     I šudlal duši

22.     Uníp’ špínu

23.     Motal atom

24.     Ubroukal ve vlaku orbu

25.     Sud udus

26.     Uč na sudu, udus Anču

27.     Mílu kulím
Mílu šulím
Mílu tulím
Mílu žulím

28.     Míle velím
Míle čelím

29.     Mílo, holím
Mílo, solím
Mílo, volím
Mílo, v jámě máj volím

30.     Dej ženě vleže, želvě než jed!

31.     Utop Otu
utop v potu

32.     Ladovi pivo dal

33.     Je zamazej
Jez, Amazonko a okno zamazej

34.     Ivo, lež na manželovi

35.     I švec šil Elišce vši
Lišce vši švec šil

36.     Lada Pepa na kanape padal

37.     Idol z lodi
Idol z umu pump’ mu pumu z lodi

38.     Andulu zul u dna

39.     Lán a kanál

40.     Slupl puls

41.     Prtě trp

42.     Uchem v mechu

43.     Ucho hochu

44.     Uhoní nohu
Čím uhoní nohu míč?
Uhonili nohu   (Uhonil i nohu)
Mečím, uhonil i nohu míčem!

45.     Odrbe brdo

46.     Z ruky kurz

47.     Z oka koz

48.     Mína hlásá lhaním

49.     No, hoň ohon
Nohou ohon
U ohonu u nohou
O! Hé! Voň ho ohňového.  
      (varianta „…viň ho ohnivého…“ je ráček jen fonetický)
E! Sen! A se kaj! A děvě voň ho ohňově, věda, jak esa nese.
E! Seno sekaj’! A děvě voň ho ohňově, věda, jak eso nese.

50.     Laň sňal
A laň s vědomím oděv sňala

51.     Lať sťal
Lať uťal

52.     A podědil-li děd opa

53.     A kardiaka i draka

54.     Pokladnu sundal, kop

55.     U ohonu osoby bosou nohou

56.     Lidovce blbec vodil
Lidový blbý vodil


U následujících dvou palindromů musím uvést okolnosti, po nichž se dostaly do mé sbírky: Nedlouho poté, co se moje tehdy desetiletá dcera seznámila v hodinách českého jazyka s existencí symetrických slov a vět, poznamenala na jedné rodinné procházce, když okolo projížděl autobus dánské cestovní kanceláře Larsen: „Tati, ten pan Larsen asi neví, že pozpátku je v češtině jeho jméno velmi neslušné slovo!“

57.     Larsen u vrby brvu nesral

58.     Eli, pan Larsen nesral na pile

59.     Je-li milej

60.     Slinils

61.     Anal arts u Australana

62.     Nelíčí len

63.     Ukrajuje ju, Jarku

64.     Upal chlapu
Upal tlapu
Upal tu tlapu
Uval hlavu
A pal chlapa!
Pul chlapa, pal chlup!

65.     Haldy dlah

66.     Ani Nina
Ani Zina
Ani mina

67.     Po lešení nešel op
Sob i na lešení nešel ani bos
Po lešení po korpu(su) pro kopí nešel op

68.     Na rande bedna ran

69.     Na rubu buran

70.     Lapač čapal
A tak čapala lapačka ta!
I tak čapala lapačka ti!
I tak i lapače čapali kati
Tak čapal lapač-kat!

71.     Nedej mu rum jeden

72.     Pomeje loudil z lidu olejem op

73.     Nemák’ ani na kámen

74.     U Oty, Mílo, hele, mládě Turky krutě dál mele holí mytou

75.     Ivo vládu dá lvovi

76.     A babí tuk kutí baba

77.     A krabí tuk kutí Barka

78.     Kozama z ok

79.     Dobře keř bod’

80.     Mávala vám
Mávává vám

81.     Jez! A nelej! A na jelena zej!

82.     Nese zem, z meze sen

83.     Dali své vsi lad

84.     Návod obodován

85.     Ta vjela zalejvat (zalévat)

86.     Ladil i dal

87.     Závod o samé maso do váz
Do vázy závod

88.     Inžo, rožni

89.     Do vod

90.     Julo, den o samé maso nedoluj

91.     Libor drobil
Libor Drobil
Libor robil
Andula Záludná   (a — á) 2x

92.     A rozdrobí bord Zora

93.     Kozle! Drobí bordel z ok.

94.     Trvá závrt

95.     Pr! Ty na pivo. Lov i pany. Trp!   (n — nn) / (a — á)
Pr! Ty nádivo!. Lov i Dány. Trp!
Jupí! Ty nádivo!. Lov i Dány. Tipuj!   (i — í)

96.     Mekám si s mákem

97.     Komandována za návod na mok

98.     Mít supa, pustím

99.     Mísu musím
Mísu dusím

100.    Míšu tuším

101.    Drb z Brd

102.    Muší šum

103.    Natrhl hrtan
Natrh’ hrtan

104.    O rybí byro

105.    Ani žabí bažina
Ani bažina, ani žabina
Ani žabina, ani bažina
Ani žaba a bažina

106.    To idiot

107.    Na faru rafan

108.    Lída dá za záda díl

109.    Idol Lída dá za záda díl lodi

110.    Holce Míla límec loh’

111.    Ivo počurá náruč opovi
A to čurá na náruč Ota
To kokot si čurá na náruč. Isto kokot.   (slovenská variace)

112.    Ivo poklad dal k opovi

113.    I dárci nemeleme nic rádi

114.    I spící psi

115.    A babi že je ježibaba?

116.    Mínění mění Míně míněním

117.    Nelok’ u kolen

118.    Lišce na ranec šil

119.    Olo, konev ohlídala díl hoven okolo

120.    Mázla balzám

121.    Na draka kardan
A kardan na draka

122.    Mýtí tým

123.    Budí dědu, dědí dub

124.    Má baby, budí dědu, dědí duby babám

125.    A než Ola naložena

126.    Prsem ze vřetena neteř vezme srp

127.    Neteř vezme srp prsem ze vřeten

128.    Jo, k oděvu dědu, vědo, koj

129.    Koní řečí čeří nok

130.    Telecí vede jen lež, ale želva, Havle, žel a žel, nejede více let

131.    Ven o konev

132.    Dělí led

133.    Telecí věno ze skladu dal k sezoně více let
Telecí Judě bílá Pavla lva pálí bědujíce let    (bědujíc)
Telecí voní, Míno, více let   (variace od Estíka)
Telecí voní, má Míno, více let   (variace od Estíka)

134.    U ok neleč vědu u děv čelenkou

135.    Můžu mužům

136.    Pomůžu mužům. Op.

137.    Mísu o rtěnku sukně trousím

138.    Kája má maják

139.    Jene, žokej je koženej

140.    A nebere bez zeber Ebena

141.    Rozvíří vzor

142.    Pocítí cop

143.    Pocáká cop

144.    Cena za mazanec

145.    Udeř puk kupředu

146.    Nebude duben

147.    Srpy prs
Srp a prs
Prs a srp

148.    Ej, utne prsa, srpen tu je
a nadále celá Dana   (Oba tyto je po jejich zřetězení možno zařadit do cyklických)

149.    Litr kšandu u dna škrtil
Litr kšandou duo, loudu o dna škrtil

150.    Máslem mel sám

151.    Lid Rudu durdil

152.    Kecá Fin. Obral o dolar Bonifáce K.
Mánes obral o dolar bose nám

153.    Kájo, voják

154.    Nepochopen (toto je asi nejdelší známý český jednoslovný palindrom z přirozeně vytvořeného — tj. ne umělého — slova, mající 9 písmen a 10 znaků)

155.    Neřku křen

156.    Nemá sen. Oděn, tašky k šatně dones. Ámen.

157.    Má, netrap se s parte nám

158.    U jezu zeju

159.    Krmelec v cele mrk’

160.    U salta z atlasu

161.    A Lada za srpy prsa zadala

162.    Jů, Líba balila babí lůj

163.    Nela Ladě dala len
Mela Ladě dala lem

164.    Ladě dal

165.    Nemám zmámen
Nemá kámen
Nemá mámen

166.    Ubodána za nádobu
Ubodaná na dobu
Ubodá nádobu
Bodán u nádob
U!  Obodána za nádobou!

167.    U nebe z tílka zatím nesmí bodána za nádobím sen mít a zaklít z ebenu
Tapeta nesmí bodána za nádobím sena tepat
Tapeta zatím nesmí bodána za nádobím sen mít a zatepat
Ta víla zatím nesmí bodána za nádobím sen mít a zalívat
A spí bodán v nádobí psa

168.    Tapety vytepat

169.    Ďasy vysaď

170.    Oko Bulhara hluboko

171.    Neloven, nevolen
Nezeje nejezen
Nevolen, Mílo, volím neloven

172.    Ivo, rozpul lup Zorovi
Lup a pul!

173.    Ocelová, vole, co?

174.    Nevolen u jezu zeju neloven
Neloven, mí, volím nevolen

175.    Ivona motá Tomanovi

176.    Ivona motala Tomanovi

177.    Očůral. A růčo.   (rúčo)

178.    A kostí tít soka

179.    Má kurky k rukám

180.    Krkolomý výmol o krk

181.    Ujel kuráží žáru. Kleju.

182.    Ukážu žáku

183.    Šel Aleš

184.    Noho, ulom molu ohon

185.    Yva bortí vývoj a čajový vítr obavy

186.    Háty vrata Tatar vytáh’
Libá vrata Tatar vábil

187.    Litým mečem mýtil

188.    Dejme k altánu nátlakem jed
Ivo, podejme k altánu nátlakem jed opovi

189.    I na podlaze řezal do pani (i — í)

190.    A taky toulavý vítr drtí výval u Oty kata

191.    Lež ožel

192.    Ne, debyle, doma má má máma modely beden (i — y)

193.    Režim mi žer

194.    Kolja čaj lok’

195.    Umlel mu
Umele mu
Umyly mu

196.    A kosí car vrací soka

197.    Lid ohon Daně na dno hodil

198.    Čile zarděn Danu na dně draze lič

199.    Drolí lord
Lorde drol
I drolí tu dutí lordi

200.    Osmery kloktat kolky, Remso

201.    Zemana na mez

202.    Nemá kuráž v žáru kámen
Ámen žáru kuráž nemá

203.    Je tu Bob obutej

204.    A troska jak sorta
Tetě trosky k sortě tet

205.    Nána bílá válí banán

206.    Elo, vypal ty tlapy, vole!

207.    Míněním
Zamění Míně maz
Zamění mínění Míně maz
Zaměním míněním Míně maz
Ivo, madame zamění mok v komíně mazem Adamovi

208.    A válka jak láva

209.    Jak lkaj’?
Jako lokaj

210.    Zakázala zákaz

211.    Lapen nepal
Nepal lapen

212.    Esa zamotala Toma zase

213.    Luboš obul

214.    Jede na pile, lipa nedej

215.    Nedej ani na jeden
Nedej Aně na jeden (nn — n)

216.    Ivo, pojedena nedej opovi

217.    Pal ty kurvy v ruky tlap

218.    Amor Roma
Ante Etna

219.    To kladivo krutý Turkovi dal kot
To kladivo kruté Turkovi dal kot

220.    Mučen nečum
Mučený, nečum

221.    Lipa zapil

222.    Jedy z nohy Honzy dej

223.    Unešenu

224.    Sen se snes’

225.    Nemák, umyly mu kámen

226.    Šukala kuš

227.    Nesálá sen

228.    Ivo, to seno nes otovi
Ivo, to seno dones Otovi

229.    Ukrután uondal ladnou náturku

230.    Ivo raz utíná zákon o kázání Tuzarovi

231.    Jendo hodnej

232.    Jedny vyndej
Jednej. Jen dej.

233.    Kámo pravý vývar pomák’

234.    Akumulují Julu muka

235.    Vole, nelov
Voly vylov

236.    Nese nanesen

237.    I voněl u tunelu Lenu tuleňovi  (ně — eň)

238.    Ivo nelej jelenovi

239.    Udloubu Oldu

240.    Olda trk’ škrtadlo

241.    Anežka jak žena

242.    Kula dá za záda luk

243.    A Bára dá ráda Rába

244.    Žije již   (-u-;  -i-)
Žiji si již
Žijeme již

245.    Již mečím — a míčem žij!

246.    I na hravý vývar, Hani

247.    Ta vozila ti pak metu autem kapitalizovat

248.    Udal Ladu
Udal hladu

249.    Ubude dubu

250.    Metál dlátem

251.    Úmor dni lapí palindromů (ú — ů)
Ivo, mor dni lapí, pípal Ind Romovi
Mord, Nil a palindrom

252.    Indovo dni

253.    Lid žár dráždil

254.    Ivoši, uval hanu na hlavu Išovi

255.    A pocínovala voníc opa

           
Poznámka: K palindromům pod následujícím pořadovým číslem dala popud soutěž vyhlášená na http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-90-PR-459611

256.    Ó! Ó! Zvíře ČEZem meze čeří v ZOO. (O — Ó)
I mé zvíře ČEZem meze čeří v zemi (é — e)
Pouze ČEZu op
I litr děv a hluchý píč u ČEZu — Olda — dlouze čučí, pýchu lhavě drtili

257.    Má v televizi velet vám

258.    Nejí lva šavlí jen

259.    Nečiní ničen

260.    Zelený nelez

261.    Nefotí to fen

262.    Samu osobu bosou mas

263.    Než utopí pot u žen

264.    Nežalovala vola žen

265.    Olda vidí divadlo

266.    Anče seče sečna

267.    Ivo píše Šípovi

           
Následující palindromy lze navléknout do anekdoty o paní učitelce a sprosťáku Pepíčkovi...

268.    Na píču čučí pan
Na píču čučeti, ti teču, čučí pan
Učí píču

269.    Lid ohodil

270.    Nesu k lesu selku, sen

271.    Ela vrtala trvale

272.    Tereze ret
Slinils Tereze ret, slinils?

273.    Utni fintu
Utni pintu
Utni o pointu

274.    Ač nasávala vás Anča

275.    Do hajzlu dul z jahod

276.    U okna spí lidi líp s Ankou
U okna spí Šíp s Ankou  
(tento zazněl v pořadu s Karlem Šípem v jedné z našich TV)

277.    A Lila kvokala, kov kalila

278.    Metán, hnán hnátem

279.    U Bila má malibu

280.    Šeření neřeš

281.    Tu obout!

282.    A poslals opa?

283.    Líciti cíl

284.    A veme neteř vřetenem Eva?

285.    Po pleši šel pop

286.    Okousala lasu oko

287.    A ti lejí jelita

288.    A splav omamoval psa

289.    Jurtě vaz zavětruj

290.    Polku klop
A kosí polka klopí soka

291.    Krm si (i) smrk

292.    Pomáhá mop

293.    Mávátko k oktávám

294.    Okna Manko
Okna Hanko

295.    A kosou o soka

296.    Šílíš?

297.    Mít elán — naletím (a-á)
Mít Elan, naletím

298.    Míci poklady dal opicím

299.    Lak amant namakal

300.    Pak odevzdaně nadzved‘ okap

301.    Žár a garáž

302.    A laň salsou osla sňala

303.    Vals oslav

304.    Metro dortem

305.    Altem salva Pavla smetla

306.    É, ne! Co maso osamocené?

307.    Míč otočím (-b-, -ch-, -s-, -m-)

308.    Mám u tety buzuki, psa v aspiku, zuby, tetu mám
Mám u táty buzuki, psa v aspiku, zuby, tátu mám
E! Míjeny buzuki, psa v aspiku zuby nejíme.

309.    Ale jo, děva Romana na Moravě dojela (-u )
Ale jo, děva Roma na Moravě dojela

310.    Jo, duo v aroma za Moravou doj (v aromatu)

311.    Má dotaz — krk za to dám

312.    Maloval hlavolam

313.    Za rok oraz

314.    Há! Socan na co sáh...

315.    Chátra v kvartách

316.    Krtka tak trk’

317.    Mel býku kýblem
Mel býka kýblem

318.    A na žaluda zadula Žana     (viz též č. 375)

319.    Na motorek erotoman
K erotomanu na motorek
Ju? Jo? Balku, jak na motorek o rok erotomanka jukla, bojuj!

320.    Olze žezlo

321.    Karban na brak
Na brak karban

322.    Raci i car
Raku kar
Račice blbec i čar

323.    Jeteli! Tě plete jetel pětiletej.   (pětiletý)
U okna s jeteli tě plete jetel pětiletej s Ankou   (pětiletý)

324.    A lyra za lež na manžela zaryla

325.    I teče tu řeka,... a keř uteče ti...

326.    A koumes pes se psem u oka

327.    Metem’! A za kedluben, Aďo, honem Evě vemeno hoď a nebul, deka zametem.

328.    Solí los
Sobí los solí bos
Solí bos sobí los

329.    Do roka jsi slzel a lezl sis jak orod
Slzels, slezls

330.    Do ropy porod
Porody do rop

331.    Lado, pes má rohy, horám se podal  (poddal (=vzdal))

332.    Lesy sel
Lesy vysel
Lesy v metru rtem vysel

333.    Dámo, na Florenci picne Rolfa nomád
Dámo, nese lvy v lese nomád

334.    Upsán v náspu
Upsán u náspu
U! Kal v náspu! Psán v laku.   (viz též cyklický č. 76)

335.    Mez daní? Nad zem!

336.    Utne mega na managementu
Setne mega na management es

337.    Portrét rezidenta zatne dizertér trop

338.    Lido, hrozno psu sponzor hodil

339.    Na vidli bod zdobil divan

340.    U ok civ, jedeme Dejvickou
Ne Jime, civ, jede
me Dejvicemi jen

341.    U Káji bazén né, zabijáku

342.    Bod zdob
Bod
z dob
Bod zdob
í bod z dob

343.    Áda padá

344.    Mám Vitagen i negativ mám

345.    Kilo! — Kolik? — Kilo tuku! — Tolik? — Kilo kolik!
Kilo. — Kolik? — Kilo tuku! — Tolik? — Kilo. — Kolik?...

346.    Ta ví: Z olše nešlo zívat.

347.    Lid Aleně neladil

348.    Jechu! Oběma mě bouchej!

349.    Zelená nelez

           
Následující palindrom vznikl po inspiraci diskusí na
http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A=PP&PR=545641&T=90 a též díky našim „úžasným“ politickým špičkám, zvláště panu Mirku Topolánkovi, toho času (10. 1. 2007) ještě předsedovi ODS, a jeho jazyku (výrazivu i vyplazovanému) používanému občas před televizními kamerami (viz též cyklický palindrom č. 14):

350.    Voliči! Piči lov!

351.    Jamesi! Ti co míří moci, ti se maj’!
Jamesi, ti, co v cíli mí
ří — milí cvoci —, ti se maj’!

352.    Je hej mě. Ti, co v cíli míří, milí cvoci, těm je hej!   (mě — mně)
Je, hele, hej mě. Ti, co v cíli mí
ří, milí cvoci, těm je, hele, hej!   (mě — mně)

353.    Lidové vědě vévodil
U oblak lidové vě
dě vévodil kalbou

354.    Eli, pan Kolín lok’ školní lok na pile

355.    Leč v koženém rameni minem’, Arméne, žok včel

356.    Na peci peče čepice pan

356.    U závor pro vázu

357.    Roní Nor

359.    I cedí deci

360.    Má kylo Penelopé. Na rozum mu zorané pole nepolykám.   (kylo — kilo)

361.    Mák, eso, peníze tezí neposekám

362.    A spi v zajetí v lese vesel, vítej a zvi psa
     (vesel: může znamenat
veselývesla, pádla)

           
Následující palindrom jsem vytvořil 12. 2. 2007 pro našeho zraněného skokana Jana Mazocha poté, co jsem se z médií dozvěděl, že čtení vět pozpátku mu napomáhá při rehabilitaci paměťových a řečových funkcí a zlepšování pozornosti. I pořadové číslo toho palindromu je symbolicky palindromické. Honzo, drž se!  A bojuj!

363.    Má se. Se vrátí Mazoch. I ticho zamítá. Rve se sám!

364.    O! Mák meleš z šelem, kámo.

365.    Mekáču! Z blaha, Tatarko, Medvěděv demokrata tahal bzučákem.

366.    Rebus uhodni, Lindo! Husu ber!

367.    Blbec pijan ladiči dal na JIPce, blb

368.    Udej eso, k ose jedu!

369.    Kometa mate mok
Je za mnoho pěn daly tát. Netopýr. Kometa mate mokrý potentáty. Ladně pohon mazej.
Je za mnoho pěn daly tát. Netopýrko, meta mate mokrý potentáty. Ladně pohon mazej.

370.    Žiju tu již
Žiju tu již od dne dividend. Dožiju tu již.

371.    Ivo, na Jaltě vsunu světla Janovi

372.    A lať a rána kanára ťala

373.    Nebul, deku má. Dá mu, kedluben.
Nebul, deku má, dámu, kedluben...
Nebul, deku řasí císař u kedluben

374.    Kulema mává mameluk
Kulema mávává mameluk

375.    Dur na žalud dul, až an rud’

376.    Libá vy v líci, na které tam, amatére, tkanicí lvy vábil

377.    A láska! Jak sála!
A láska pak sála    (-j-, -l-, -s-, -t-, -v-)

378.    Ivo, vloni malá láska, jak sálá lamino lvovi

379.    Litým aktem zmetka mýtil

380.    Krmen i na mektání, pan s napínátkem ani nemrk’
Krmen i na mekání, pan Slabý housle o Elsu ohýbal s napínákem. Ani nemrk’.

381.    I napřed udeř pani

382.    E! Fešandu potop u dna šefe!
E! Fešandu pochop u dna šefe!

383.    Ladě ti na ruku Kukura nitě dal

384.    Lilo, smekám. Učitel toku kotle ti čumákem solil.

385.    Mech u lidí cídil uchem
Mech u lidí Cecílii líce cídil uchem

386.    Chá! Plavala v Alpách!
Chá! Plavili v Alpách!
Chá! Plavme s adidasem v Alpách.
A dá mat, a utichá. Plavala v Alpách, i tu a tam, Áda.

387.    Lež! Na míči fičí manžel.
Na míči v cele cvičí man
Lež! Na míči v cele cvičí manžel.
Jez z ruk(,) Anči, v cele cvič, na kurz zej!

388.    Rebus uhodni, Lindo! Husu ber!

389.    Jed, Ivo, jogurt a tatru gojovi dej!

390.    Suk zavane na vaz. Ale co docela zavane na vaz? Kus!
Koks zavane na vaz. Ale co docela zavane na vaz? Skok!
Atp.

391.    Kelímek Emílek

392.    A lať a kulka kluka ťala

393.    Mel sám máslem (viz též č. 150 a cyklický č. 25))
Kuču a kaučuk
Mel sám kuču a kaučuk máslem

394.    Na mor dá ji manu stanu. Na tsunami jádro. Man.

395.    Lití světel v letě vsítil
Slití světel v letě vsítils
Lití světel korpusu prokletě vsítil
Slití světel korpusu prokletě vsítils

396.    Bordeli! Mile drob!
Bordeli! Čile drob!
Bordeli! Led rob!
Bordel i led rob!

397.    Popleta datel — pop

398.    Nezasouvej v jevu osazen

399.    E! Nezasunuji Junu saze. Ne.
E, nezasunuji ju, nu saze ne
A nezasunuji jun usazena

400.    No ne, já pu‘du vleže cíl omrdat, a drmolíce, želvu dupá jen on!   (drmolíce — drmole)

401.    Ne v ohnivý van na vývin hoven
A ne jodu. Udojena.

402.    Marmeládu udá lemrám.   (a — á)

403.    Na pěně pan
Napěněně pan

404.    Lezu okolo kouzel
Lezu oko, loko-uzel
Lezu OV do dvou zel   (OV = okresní výbor, občanský výbor,…)

405.    Nemá letoru Eurotel. Ámen.
Nemá se píti pes. Ámen.
Nemám zmámen.

406.    Nevyvléknete tenké lvy ven

407.    Na páku ukáp an

408.    Soupeř dřep’ u os

409.    A na tem smetana

410.    Ave, Eva

411.    Redukcí pícku der

412.    Olze zlo

413.    Rebele, hele, ber!
Rebela, Olze zlo, ale ber!
Rebele, hele, ber kožu o tele, mord na vandr, omeletou žok. Rebele, hele, ber!

414.    Udal sodu do sladu

415.    I „i“ na Mont Everest sere v etnománii
I Ina Mont Everest sere v etnománii
II. Na Mont Everestu mamut sere v etnománii.   (
„spoluautorem-zlepšovatelem“ této variace je přítel palindromů, Estík)

416.    U keře „ne“ ženě ne že neřek‘! U!

417.    Údobí bodů   (ú — ů)
Máma má máj — údobí bodů já mám a mám.

418.    Ret u futer

419.    Máslo sol sám

420.    Olá! Máchal tlachá málo.
Olá, Máchal! Tu dav o hauru a hovadu tlachá málo!
Olá, olá, Máchal! Tu dav o hauru a hovadu tlachá málo, Álo.
U nebe z nátur Kuliš u baru, a haura bušil — ukrután z ebenu
Che! Nelov u baru a haura buvole nech!
(Ne že by mi byl prezident Bush nějak sympatický, spíše naopak, ale některé výroky páně Topolánka směřované k našemu státnímu hostu ještě před jeho příjezdem — konal se ve dnech 4. a 5. 6. 2007 — byly vskutku křupanské. Holt toho haura v našem premiérském křesle budeme muset ještě pořádně proprat — jedno jestli zleva nebo zprava, ono to vyjde nastejno, jako četba zdejších ráčků — a poté mu část obličeje vymáchat. Omlouvám se za poznámku, která sem tematicky zdánlivě nepatří, a ještě dodám, že jako inspirace k tvorbě palindromů v tomto odstavci mně posloužila kritika A. Mitrofanova v deníku Právo dne 4. 6. 2007, kde jsem se zahleděl na slovo „haura“, kterým počastoval našeho premiéra. Vlastně i pan Topolánek má na mé tvorbě zásluhu (;-).

421.    Olámala málo
Olámal. A málo.
Ne! Slona poláme málo pan Olsen.
Neslona polámal, a málo, pan Olsen

422.    E! S Pepou, ha na vatě, tě ta vana houpe, pse!   („ha“ = „a“ v chodském nářečí)

423.    A veme to chechotem Eva (-i-; to chichot)
Jen dej… To chichot. Jednej!

424.    Korán a nárok
Nárok a korán

425.    Omámí, mámo!

426.    Je! Bozi! Zobej!
Je bozi omámí mámo. I zobej!

427.    Ilo! Pan Pup zpup’ na poli.

428.    Celkem Eva veme klec

429.    Kalkul kul kluk, luk, lak
Tak, kalkul kul kluk, luk, lak — kat
Taky kalkul kul kluk, luk, laky — kat

430.    Či dal i lev Apačům můča, Pavel i ladič?   (múča)

431.    Tarok akorát   (a — á)

432.    Udá Dádu
Ududá Dádu
Udá Dádu dutá rok. Akorát ududá Dádu.
Udá Dádu dutá rok, a akorát ududá Dádu.

433.    Lak — pití tip? Kal!
Kal je pití tip. Ej! Lak.
Lak je hejkal.
E! Hrdý lak je bejka lýdr. He!   (lídr)

434.    A teta Talibanu nabila. Ta teta!

435.    Artsemestra
Artsemestr a Artsemestra
(Inspirací pro toto „umělé“ slovo byl název nedávno (červen 2007) otvírané výstavy „ARTSEMESTR“; proč by výstava nemohla mít sestru ženského rodu? A tak tu mám osobní rekord v jednoslovném českém palindromu. Slovo „Artsemestr“ lze zařadit i do sekce cyklických palindromů — níže viz č. 31. A protože neologismus „Artsemestra“ nevyhovuje pravidlům české gramatiky pro tvorbu novotvarů, trochu mu pomohu, aby mohl existovat alespoň na této stránce:
     Artsemestr je můj bratr.
     A kdo jsem já? Jeho sestra!
     Jméno mé mi Ústav zatrh’...
     Bo si říkám ARTSEMESTRA.

436.    Drabař a bard

437.    Dromedár! A maká! Kamaráde, mord!
Dromedár, a makarony Nora, kamaráde — mord!

438.    O, hrome! Mor ho!
Sud, o, hrome, mor ho dus!

439.    A Lado, samec Helena má kluka. Kulkám a nelehce maso dala.

          Původně jsem začal psát cosi úplně jiného. Pohled na hlavní menu na horní liště editoru MS Word mě opět uvrhl — nebo připoutal, sám nevím — k tvorbě palindromů… Cíl i smysl znásilnění je vždy ubohý a nízký, stejně tak i „vět“ pod č. 440–450 vytvořených z těch znásilněných slov.

440.    É! Vyklubat z tabulky „vé“.
E! Pal chutě vyklubat z tabulky větu, chlape!
Kot nectí tu osu kulí. Vyklubat z tabulky vílu kusou. Tít cen tok.
O, má! Ke zlu val! Halo! Vyklubat z tabulky vola hlavu lze, kámo.

441.    Míči na nápovědě, děvo, pána ničím

442.    Ivo! Gól — okno onkologovi.   (o — ó)

443.    Elo, vytrpěna zamiř vaz. Okno Tonko zavři mazaně. Pr, ty vole!

444.    A chabá, všude jsi tam. Oděna zamiř vaz. Okno Tonko zavři mazaně. Doma ti sjedu švába. Cha!

          Lupu pul, ach. A chabá, všude jsi tam. Oděna zamiř vaz. Okna Hanko zavři mazaně. Doma ti sjedu švába. Cha, chalupu pul.

          Jed i Loskutáka klepy dne: Ber pod lupu pult, (ach). A chabá, všude jsi tam. Oděna zamiř vaz. Okno mamonko zavři mazaně. Doma ti sjedu švába. Cha, (cha). Tlupu pul do prebendy. Pel k akátu, k soli dej.

          Jo! Je rána kule. Pod lupu pult(, ach). A chabá, všude jsi tam. Oděna zamiř vaz. Okno Tonko zavři mazaně. Doma ti sjedu švába. Cha(, cha). Tlupu pul do pelu kanáre. Joj!

445.    Á! Kluky zajme Rom. Asi na pat úkor to šramot je kolen. Jako ta pěna zamiř vaz. Okno Tonko zavři mazaně. Patok aj nelokej. To marš otroků. Ta pani s Amorem jazyk ulká.   (ů — ú)

446.    Robu osol o soubor

447.    Úpravy v Arpu   (u — ú)

448.    Má do medu vložit Otu. Totiž o lvu demo dám.

449.    Hesla zamane: Mej ort! Sáně nástrojem, e, namazals. Eh!

450.    Nejed’ jen. U roha nadjel divoko Matiz ar, bo zobrazit amok o vidle, jda nahoru, nejde jen.

451.    Jed, led, Robure, vesel do pytle, celty podle severu, bordel, dej

452.    A chabá, všude jsi tam oděna zamazaně. Doma ti sjedu švába. Cha!

453.    Ó! Je duben u nebes, ta bulka klubat se Benu nebude, jó.

454.    Kecal klacek
Kecal, kanáre. Jo, je rána klacek.

455.    Ej! To marš otroků, kor to šramot je.

456.    Kalil, šamane, na mašli lak

457.    Umím to. Tmí mu.
Umí to Otímu

458.    Poctivá dáma má dávit cop
A nebal tady. Poctivá dáma má dávit copy datla Bena.
Mäkčená poctivá dáma má dávit copánečkem   (ä — e)
A masa mor, a spojme! Poctivá dáma má dávit copem. Jo, psa Roma sama.
A mas! A mor! A spojme! Poctivá dáma má dávit copem. Jo, psa Roma Sama.

459.    Aroma amora
Á, kleju! To děva Roma na Moravě dotuje, lká.
Á, kleju! To děva Romana na Moravě dotuje. Lká.

460.    A Luki, šláp mu ranou na rumpál šikula
Elo, v Labi šláp mu ranou, o, na rumpál šibal, vole

461.    I v Řitce necti, řvi
I řvi i vři!
Á, chlapi v Řitce necti! Řvi! Pal! Chá!   (i — y)

462.    Amora Podlešan u davu vadu našel, do paroma   (Amora — 2. p. č. j.)
Amora Podlešan našel, do paroma   (Amora — 4. p. č. j.)

463.    Je, Heleno, nelehej!
Na! Jen, Heleno, nelehne Jan.

464.    O? Je, Ino, rizoto z ironie? Jo?
Šíje? Ne, Ino, rizoto z ironie nejíš.
Koně. Plaší je? Ne, Ino. Rizoto z ironie nejíš. Alpě nok.
Joko pakoně plaší, Jene. Ino, rizoto z ironie nejíš. Alpě nok a pokoj.

465.    Lelky klel

466.    Jo, kopá kápo. Koj.
Jo kopá, kápo koj.

467.    Dali oni mi mimino i lad.

468.    Jo kosí sok! Oj!
Jo, kosí sok oj

469.    Jedy vojáka(u; ů), Kájo, vydej
A Kájo, vyber žreby vojáka  
(žreby = slovensky „losy“)

            V následujících palindromech nehledejte žádné agitky, toliko slovní hříčky:

467.    Udeř Putina. Nit upředu.
Udeř, Putine, nit upředu
I zase nit upředu. Udeř, Putine, sazi.
Eh, su Ben. I tu předu. A udeř, Putine, Bushe.

468.    U Toma supervelemoc, co mele v repu samotu
A supervelemoc, co mele v rep USA   (v repu)

469.    Á kleju! No porod! A erotice blbec i toreador oponuje, lká.
Ilavo! No porod! A erotice blbec i toreador oponovali.

470.    A nekecat, rezidenta zatne dizertace Kena

471.    Jo, je jul. I Mína hlídá vodu do vodovodu. Dovádí. Lhaní — miluje. Joj!
Jo, je, Juli. Mína hlídá vodu do vodovodu. Dovádí. Lhaní — miluje. Joj!

472.    Ó, nalam doma. Teda Švejk je všade tam od mala, nó.

473.    U OV opičí jas i cit i lopotu tuto politici sají čipovou

474.    I lid a lump mu ladili

475.    E, želva leze! Že ze žezel? A vleže?
Leze ze zel!

476.    Koze meze, lezeme z ok

477.    U! Dostal pan Kozel šavle, želva šle z okna, plat, sodu.

478.    Naruby buran
Narube buran
Na rubu buran
Narube, Bobe, buran
Burana na rub

479.    Tetko, i v ZOO zvi oktet
Oktet i v ZOO zvi, tetko

480.    O, ozvi se nám Mánesi v ZOO

481.    Ali, já, ta zrůda, mor i romadúr zatajila   (á; ů —ú; a)
Ali, ja! Ta zrůda mor i romadúr zatajila.

482.    Čipu lupič

483.    Ja! Tu pihu hipu taj!

484.    Kusý suk
I soky kosí   (i —í)
Soky kos

485.    Odlabej je, Baldo!

486.    Upíří řípu

487.    Prsa Ala tam Haně nahmatala, a srp

488.    Kapela. Ale pak?
Kape lak! Ale pak?
Tenat soda, kávo: Kdo kapelu kazí, za kule pak od kováka dostane „T“.
É! Tenat soda, krávo: Kdo kapelu kazí, za kule pak od Kovárka dostane té.
Jedny, Vydro — kapelu lep —, akordy vyndej!
S! A ty, Vydro, kordy vytas!
S! A ty, Vydro, kapelu lep, akordy vytas.
S! A ty, Vydro, kapelu lep, a kordy vytas.

492.    Pr! Tu sumu humusu trp!

493.    U tenat sodu dostane tu
E! Žena u tenat sodu dostane tu! A ne že!

494.    Ale jen kapela medová závodem ale pak nejela

495.    Nemáme co vostrouhat. V tahu ort s ovocem, ámen.   (ostrouhat)

496.    Ju! Bal okovy, Yvo! Kolabuj!

497.    A rada zadara
A Ráďa Maďara   (a — á)
A Lara Tatara! La!

498.    Eja! K lesu kvíčal tu luna nulu tlačí, v kuse lkaje.

499.    Já budil v lidu báj!
Já módil klid, ó máj!
I já budím Ídu bájí!   (i — í)
I já budil v lidu báji!
I já jedu chudej, Áji!

500.   Rozo, pozoruju! Rozo pozor!

Sice mne tu za ty ráčky spíše chválíte, ale co bych si ten jubilejní pětistý tak trochu samolibě neoslavil sám, ne?

            Palindromy pořád tvořím,
po nocích se s nimi mořím…
Právě hlásím:
500 bořím!
Sám sobě se dneska dvořím.
     A nebojte! Pořád hořím!
     Dál se do nich s chutí nořím.     (20. 7. 2007)

            Ani zde nehledejte politické komentáře, ale pouze slovní hříčky:

501.    Radar a zadara? A! Rada za radar!
Radar, a zadára! A ráda za radar.
Radar pozoruju, Rozo. Pra-dar.
Radar a zadára! Joj! Mávám! Joj! A ráda za radar!
Radar pozoruje, lká. Kleju Rozo pra-dar.
Ivošu! Blbce má ráda, radar, a dá rámec Blbušovi.
Ej, radar ti jitra dar je!
RADAR — do modra dar
Radar do modra — dar
Che, drb: Vybudujem radar. Meju duby v Brdech.
Che! Drb: Vybudujeme radary. Blby, radare! Meju duby v Brdech.
Žiju. Radar — zradou ožiju již, ou, o dar z radaru již.
Radar — z rady dar. — — — Zradar!
Radar — zrada Rusů. Radar — zradar.
Civí i víc i Jáchym, děvo: Rusy radary surově dmýchají. Civí i víc.
Již u radaru žij!
Již u radaru radar užij!

502.    U ní, Mefisto, bod jeden: O, nedej do bot si feminu.   (í — i)

503.    Á! Tu den! A máma nedutá.
Á! Tu dutá tu dutá!

504.    Uspává psu
Má! Tu Nef uspává psu fenu tam.   (á — a)

505.    As čistit si ČSA

506.    O, dáli! Val sonety ten oslavil, Ádo.
Se nedíval. Sonety ten oslaví den es.

507.    Mí! Já, budiž, ó, lál, o židu bájím.
Mí! Já, budiž nesen, židu bájím.
Mí! Já, budiž o židu blábolím — ses Mílo bál — budiž o židu bájím.

508.    Nejistit si jen,
u krámu marku   (á – a)
u bose peso, bu!
Ne, ve sporu euro. Pse ven!
Mí! Do humoru euro mu hodím.
Libru tur bil
U hřiven neviř! Hu!

509.    Má bílé boule. Leu, duel, Elu — obé líbám.

510.    Otevři! Řve to!
Otevřete, řve to

509.    Ó, lá! Dyk ví. Dívky tu mámí. Jej! Ušetřete neteř, tešu její mámu, tykví dívky dál, ó!

509.    Jasmínově voním, saj!
Oh, jasmín ovoním, saj ho!
Jasmín s ním saj!

510.    Je chuj, on je chuj. Juchej! No juchej!
Je chul, hluchej!

511.    Lať i nárt sůvě v ústraní ťal   (i — í; a — á; ů — ú)

512.    Ona, ta ví, žu-žu už užívat — ano.

513.    Ne, mámo, i Jim zanevře. Řve na zmiji omámen.

514.    Ilo, co zmizí zim z oceli!

515.    Ohon, Míno, voní mnoho
Ohon, Míno, roní mnoho

516.    Jů. Moc ani nenahoním, Míno. — Ha, není na co, můj.   (i — í)
Míno, ha, není na co. Můj ohon mnoho, jů, moc ani nenahoním.   (i — í; jú)

517.    Ohon Míře teří mnoho

518.    Šíji líbá. Vábí-li, jíš.
Šíji cílí, vábí, líbá. Ví. Líc i jíš.

519.    Šílí, cílí, vábí. Lalok i kola líbá vílí. Cílíš.
Líce cílí, vábí. Lalok i kola líbá vílí. Cecil.   (i — í)

520.    Lady tobě boty dal

521.    I šíře říši
Šíře říš
Říše šíř
Šíř zříš
Šíř zazříš
Šíře šeříš
Si v šíše řešíš vis

522.    Ámen. A čáku Káča nemá.

523.    Co Míno hnedle bere v haldě děd? Lahve. Rebel den honí moc.

524.    Matyku rodu, rebele, beru do ruky tam!
Motyku rodu, rebele, beru do ruky. Tom.

525.    Ivo masitá! Dám řachu! Kuchaře že řeže? Řeže! Řachu kuchař má dát i Samovi.
Ivo masitá! Dám řachu! Kuchař má dát i Samovi.
Ivo Masitá! Dáma má dát i Samovi.

526.    Libí! Let se s Este líbil.

527.    I mává Dan, nadává mi
I mává Dan. A to kokodáká, láká, do kokota nadává mi.

528.    Jo! Jé! Na dotyk šepotej, je to pešky to dané! Joj!
Ivo! Dal idol větu, jak ojet peška: Tak šepotej o kajutě v lodi Ladovi.

529.    Co mi chybí, bych i moc!
Co mi chybí? Bych, i moc!
U Chebu zvuk šavle, lež — o, co mi chybí —, bych i moc oželel, Vašku v zubech. U!

530.    U Davle lež. Oželel vadu.
U Davle lež, o, žel, o lež, oželel vadu

531.    Dá ruma ze sezamu rád
Dá rumu rád
Šššpáďa? Rum?(!) A ze sezamu?(!) Raď! Á!! Pššš!!!

532.    Rozo, puk dál chladne jen. Dal chládku pozor.

533.    Kout hedvábí líbá v dehtu ok

534.    Sudoku, ruko, dus!

535.    Nejen lesní lkaní na klín se lne jen
Jarní lkaní — na klín ráj?   (a — á)
E! Ire! Zimní lkaní — na klín mizerie!   (mizérie)
Aldi! To podzimní lkaní... — Na klín miz! Do potidla!
Paráda pus i podzimní lkaní — na klín mi z dopisu padá rap
Anebo rošáda pus i podzimní lkaní — na klín mi z dopisu padáš orobena
O, což už ti, volu, kape letní lkaní? Na klín tele pak ulovit — žužo, co!
U konopí nov a kládka. Tož už ti, volu, kape letní lkaní. Na klín tele pak ulovit — žužo! Tak dálka voní po noku.

536.    Uval, Hani, melty pytlem i na hlavu
Mel ty pytlem
Pel, melty pytlem lep

537.    U os upíjí pusou

538.    Pan Kuks larví pár trápí v Ralsku knap

539.    Meze vezem
Tu mi za meze vezem azimut   (mi = mně)
Mámu, tu mi za meze vezem a zimu tu mám

540.    Melodie je idolem
Mel, Odie, je i dolem
Mé lodi „e“ je idolem   (e — é)
Mé lodi, e, je i dolem   (e — é)
(Toto je palindrom a zároveň i shodovka, dokonce 4násobná, v jednom!)
Žijí melodií, idole, mí již

541.    Dá Róm? Ó, rád!
Dal Romu humor lad
Lad Romu humor dal  
(viz též č. 661)

542.    Slup’ kov cvok. Puls.

543.    Lidem medil
Joj! U fotek s lidem sis medil, sketo! Fuj! Oj!

544.    Med i ladná všude kolem draží žár. Dme lok Edu. Švanda. Lidem.

545.    Za dolar oral od A Z. ...

546.    Co má moc. Ráno kanár dolepil díže, židli pěl od rána Konár, co má moc. ..
(ě — e)

547.    Je! Se teš! U stolu lot suše tesej!

548.    A masa má dávit! Smí mstivá dáma sama.

549.    Je! Růčo penis si nepočůrej!   (ú — ů)

550.    U lva prvok sál, lásko, v. r. Pavlu
Lásko, žok sál (t, V, k, r, m, s, b, r, d...)

551.    Motýly? To otylý Tom.

552.    O, neživ, ruko, dvě dole lodě. V doku rvi, ženo.
O, vleže, ruko, dvě dole lodě v doku rve, želvo.

553.    I care po operaci

554.    Zarděn si cvok ovci sněd' raz

555.    Čelist si leč

556.    O! List si čisť. Si čist silo.   (Si čisť / ‘si čist)
O! List si číst! Si číst silo!   (i --- í)

557.    Zeus i Suez

558.    Do rána národ

559.    Mí! Div uletět Elu vidím!

560.    Noho, u másel plesá mu ohon!

561.    Si neplesám. Zebe bez másel penis.

562.    A doma toto ne? Co na vánoce? No to ta móda! (o --- ó; a --- á)
A doma toto, ne? — Co? Na vánoce? — No to ta móda! (o --- ó; a --- á)

563.    Aneb urobena, anebo Rubena.

564.    Ne! Jezevec blbce veze jen...

565.    A hurá! Zaleju chuje lazaru! Ha!   (a — á)

566.    Ne? Máte záchod?! Docházet! Ámen!
Nemáte záchod — dar mstít smrad? Docházet! Ámen!

567.    U selky k lesu
Uzel ti mámit lezu
Lesům stát‘s musel   (u — ů)
Lezu ti mámit uzel

568.    Dobro v zázemí? — Za keř! Do mě! Nelezeme již, žijeme zeleně, modře, kazíme zázvor, bod!
Parádu nemá za mě. Nelezeme již, žijeme zeleně, mazáme. Nu, dá rap.
Mí! Žabě nelezeme již, žijeme zeleně. Bažím!

569.    A, tsá! V žalobě bola žvásta.
A, tsá! V žalobě bol a žvást a...

570.    Bosá, násob!
Bosá zásob!

571.    É, ty! Kmán zarputile kabelem mele bakelit u praznámky té.
Elo! Do toho tukan zarputile kabelem mele bakelit u praznaku tohoto dole.

572.    U jehel do pětek na větev si zaklep o popel, kazisvěte, v anketě podlehej! U!   (ě — e)

573.    Dobrý, než nic — inženýr bod’.

574.    Lapal kulku kluk, lapal
Lapal, klapal

575.    Má kurku k rukám

576.    Idol plakal a kal plodí   (i — í)

577.    Plazi z Alp

Jako hříčku či prémii jsem utvořil palindromy na nicky diskutujících u mého palindromického rozjímání nad čtvero ročními obdobími na http://www.epika.cz/?p=dilo&c=16972:

578.    Zarytě tančili valsy. Vlastin ogar a Aragonit. Salvy slav i lič natě. Ty, raz.
Elzina radar? Pochop! Radar, ani zle!
Nemá as Elzina plazy z Alp, ani z lesa. Ámen.
Četla: Jitro in eso senior ti jal. Teč!
Má sketo! Patero in eso: Senior etap otek’ sám.
Desatero in eso: Senior ETA sed’.
E, blbče, tu ne, "re" v lese. S Elveren uteč, blbe!
A la! Hladová, chi, tichá voda lhala.
Je! Dej radu Darje, dej!

579.    Ne, dentista-kat si tne den

Takhle se budete modlit, až vám bude scházet pár drobných na cestu domů:

580.    Nemáte sedm deset? Ámen.

581.    Četo, oteč!
Četo, teč!

582.    O, dáme na Rusa s uranem, Ádo!

583.    Výkyv vykýv’

584.    Lado, bor ptáka lapal, akát probodal

585.    Ej, i bazen nezabije
U peřejí bazen nezabije řepu (i — í)
O ho! Na peřeji bazen nezabije řepa, noho.

586.    Okousal v lasu oko
A kousal — vise si v lasu — oka   (visa)
Okousal visící si v lasu oko

587.    O, je jar! Známka metelí letem a kmán zraje, jo.

588.    Meje, mankote, sedmero fermeží, Lisin pýr, mech u okna. Hanko, uchem rýpni si! Lížem reforem deset. Okna mejem.

589.    Ukálena popelem mele po paneláku
Ej, ukalena popelem mele popa, nelakuje.
Ju furt ušuká Lena, pope. Lem mele, popa ne. Lák u šutru? Fuj!
A náruč, o, mít! Su pokálena, panelák opustím očurána.

590.    Metára panelák okálen aparátem

591.    Ani ližina, ani Žilina

592.    Yvě dost soda, režisere! Ba na plak skalp ana bere si, že radost s oděvy.
I mí! Pleju. Do roka ti sere. Ba na plak skalp ana bere si! Tak oroduje, lpí mi.
Nemá. A dost! Soda, režisere! Ba na plak skalp ana bere si, že radost s ODA. Ámen.
Nemá. A dost! Soda, režisere! Ba na plak skalp ana bere si, že radost soda. Ámen.

594.    Se mýlí bílým „eS“
Se mýlí, bere. Ba na plak skalp ana bere bílým "eS".

595.    Slezl skalp i plak. Slzels.

596.    Katu platí daně nežvanivá vina v ženě. Nadít Alpu tak!

597.    On jukal, Terezo. Roze ret lakuj, no.

598.    I šudlá duo-sen: Sáně nás nesou dál, duši.
Nešudlá duo-sen: Sáně nás nesou dál. Dušen.

599.    Ojídavě dá husa lvu salvy(u). Vlasu v lasu hádě vadí, jo.

600.    Na dur dá v kvádru Dan
No, mé dur dá v kvádru démon
Libé dur dá v kvádru debil   (e — é)

601.    I Ire, zimou mři! Miř mu! O mizerii.
I Ire, zimou mři! Viř mu! O mizerii.

602.    Utne den tu   (sen, ven, jen, ten)

603.    Pukne! Den kup!

604.    Ohl ho   (ohnul)
Ohla díl. Hlídal ho.
Mu ohla díl. Hlídal ho um.
I Jolana mu ohla díl. Hlídal ho um, a na loji.

605.    Nežít — slídí lstí žen
Nežít — slídil stížen

606.    Nese se válka na klávese. (Sen.)

607.    Ladi, tolik ran je, všade med. A Švejnar kilo ti dal.
Ej, moto. V kuši za kobylu šrumec na kameru, o, za pět ran je všem alkám. Má, klame Švejnar tě pazourem a kancem Uršuly, bo kazišuk vo tom je.

608.    Vy kmeti, no belhá tu bol, zlobu táhl ebonitem kyv.

609.    Ó Jene, ba, to né, ty várku slinils u krávy té, nota bene, jó.

610.    Jo, je jar, Hamásu Usáma hraje, joj.

611.    Sen o deci z opozice dones

612.    Pohanko, z okna hop!

613.    Natrh i Melčákovi vokáč lem i hrtan

614.    Jar! Hanko, z okna hraj!
An je tu jar, Hanko. Z okna hraj u tejna.

615.    Metu o psa má dávit, sláva! Hýká má kýhavá lstivá dáma s poutem.

616.    Metu o psa má dávit, sláva! Kýhá má hýkavá lstivá dáma s poutem.

617.    Důchod do chůd

618.    Dej, ope — a dá tě! Plesám! Duch, ó, chud. Másel pět Áda, e, pojed'.

619.    Másla dal sám

620.    Dal slad — dals lad

621.    Partu osla salsou trap

622.    Má se již. Žije sám.   (viz též č. 244)
Má se již. A za domem on orgasmus, um s agronomem od A zažije sám.

623.    Dar hotelu Letohrad

624.    Blbec sál, //   (...tál;  ...vál)
u klád lál, //
plál, plál, plál,... //
..., plál, plál dál //
ku lásce blb. (...látce...;  ...lávce...)

625.          U ok -li pan Olsen cucne slona pilkou
U, on ne cukr u kol! Okurku cennou!
U, on ne cukr u kol! I pan Olsen cucne slona. Pil okurku cennou.

626.    E, bez čela spala žížala. Psa leč! Zebe!
Je pokaz! E, bez čela spala žížala. Psa, leč zebe, zakopej!

627.    Má, kleji. Burda hadr ubije. Lkám.

628.    Ví, z not to Gott on zív’
Kotě plesá, mladá ví. Z not to Gott on zívá, dal másel pět. O.K.
Nelízá sílu. O, chytrá ví: Z not to Gott on zívá, rty choulí, sází len.
Žije již nezabitá. Mladá ví: Z not to Gott on zívá, dal máti bazen, žije již.
Se na seně, dece bavte. Se do lidí dívá z not, to Gott, on závidí díl. O, deset! V abecedě nes a nes! (i — í; 2x)
Nejen žít, udeř bez kulky trnitá. Mladá ví: Z not to Gott on zívá. Dal mátin rty kluk zebře. Dutí, žne jen.
Sen o dabu, babi, že je napsán do not? To Gott, on od nás, pane, ježibabu ba dones.

629.    Nelízá sílu. O, chytrá ví: Zívá, rty choulí, sází len.

630.    Hrdě drh’

631.          Ju, Fukal v míči nejel, agente. Sensual Klaus nesetne galeje ničím v laku. Fuj!

632.    Chudý duch
Nemáme. Chudí duchem. Ámen.
Žijme chudí duchem již
Žijme chudí! Za nimi? Nazí duchem již?
(Žijme chudí za nimi, nazí duchem již)

633.    Vědě vědu! Nežijme chudí duchem! Ji, ženu, děvě děv!

634.    Žijí duchem, baví se, lopotí. To polesí vabme, chudí již.

635.    Jezera, Gojův Sen: Žijme sytí duchem, pochopme chudí! Ty sem již nesvůj, ogare, zej!

636.    Sytý tys
Sytá tys
Sytě tys
Syt, ó, tys!
Tys syt?

637.    Chudý tys sytý duch? //
Non? //
Sytý tys, chudý duch, sytý tys!! //
Sytý tys jel tu, chudý duchu! Tlej! Sytý tys!

638.    Mech udá duchem
Mechu dá duchem
Mechu dalas a lad uchem
Mechu dala duchem
Mechu Dádu mu dá duchem
Mech udá dumu, dá duchem

639.    Lišeje šil

640.    Miloval tak Nil. Bohatá ta hoblinka. Tla volim. (i — í)

641.    Usmíří římsu, //
mech i tichem,//
u, o, dunu nudou.
E, na duo, dunu, nudou, Dane!

642.    Sonetem mete nos

643.    A trk’ i Cikrta

Následující palindromy byly vytvořeny na zadané sekvence znaků či slova obsažená v díle Noc co noc (na http://www.epika.cz/?p=dilo&c=17597):

644.    Á, joj! Usínám, k mání su.
Mám ti ... co? Pocit mám!
Usínám, k mání su. Jo, .

645.    Salám se taky kate smál as.

646.    Mává deska, ta jeho. Co noc co noc. O, hej! A tak sedávám.

647.    Co míjejí šutr a bar, tuší její moc.

648.    Nepochopen //
Ej, nejen ten, //
co noc co noc,//
co míjí šutr, //
tuší jí moc, //
co noc co noc //
netne jen, //
je nepochopen.

649.    Co míjejí šurovadla, Alda v „o“, ruší její moc

650.    Evi, lpi mi na duu. Dani mi plive.
Evi, lpěn mi na duu, Dan i mně plive

651.    Má, Tome, jas u ok. Spi, chips kousaje. Motám.

652.    I na kafe slezls. A zaŤuchlá kefa — fekál-chuť. A zaslzels. E, fakani! (t ― ť)

653.    Má, smím sám? //
Co? Mop? O! Pomoc!!!

654.    Má, smí ti žít samouk? I teror, etiku omastí žitím sám.

655.    A dá ráda dálkám i má kláda, dá ráda
A dá ráda dálkami má kláda, dá ráda   (a — á; 2x)
E, seno dones. Hulínovo Radima kláda dálkami dar ovoní, luh, seno donese.

656.    Hul i nohou ohon i luh
Hulí nohou, ohoní luh
Hulí pusou, osupí luh

657.    E, nač boj, občane!

658.    Materiál, ta patlá, Ire, tam

659.    A magor dá jádro gama

660.    Váhala žížala háv

661.    Dal humor Romu hlad   (viz též č. 541)

662.    Má se. Je sám.

663.    Jo, reje roj
Jo reje! Roj!

Opět palindromy vytvořené na zadané sekvence znaků či na zadaná slova, tentokráte v soukromém, mně přišedším mailu:

664.    Ej, to kotě tak i sere si katě, to kot je.

665.    Jů, v sejru! O co? Kotě tak i sere si katě. To kocour je svůj.

666.    O! Že, Dežo? Byt sakra sere sarkasty, bože Dežo!

667.    Je tni! Cože, Dežo? Byt sakra sere sarkasty! Bože Dežo, cintej!

668.    E, spanilý, to mi sere, že sežere si motýl Ina, pse.

669.    Svízel, deviante: Etna! I vedle zívs.

670.    Etna, i vedle zívs — svízel deviante.

671.    O, Vesuv — to kuráže je síla. Hnedle popel den halí, seje žáru kotvu s „e“ v „o“.
I těma, paní, jet. Je! Dálku lící cul! O, Vesuv —
to kuráže je síla. Hnedle popel den halí, seje žáru kotvu s evolucí. Cíl ukládejte jí na paměti.

672.    As ptal se: Dokáže žák odeslat psa?

673.    A naditá, kudy vlezeme na komín? As ptal se: Dokáže žák odeslat psaním oka? Ne meze, lvy, dukát i Dana.

674.    Káru objev, o! Novej bourák.
Káru objev, Ondro, mord, 
novej bourák.

675.    Mele do mís. On žito tmám totiž nosí modelem.

676.    Jů, vtne Tě tu man ze seznamu. Tě, ten Tvůj.
Jů, vstává mi tu man ze seznamu Ti mávat. Svůj.

677.    dibrom morbid
morbid — dibrom

678.    A dál kacíř je sen. Mne sejří Cakl Áda.
Na tolar mincíř je sen, mne sejří cnimral Ota N.

679.    Á, váda? Rada: Mám totiž novej jev. On žito tmám a dar a dává.

Zase pár palindromů na předem zadané sekvence písmen/slov (http://www.epika.cz/?p=dilo&c=17648):

680.    Máte mazy, peř, tsybul. Oh, s holuby střepy zametám.

681.    E, jo ticho — mochito je.

682.    O, typ okotil. E, jo ticho — mochito jeli. To kopyto!

683.    O, ty pokoti! Lej, Oti! Cho, mochit ojeli! Tok o pyto!  
(to je novoslovanština 22. století :-)

684.    É, je jat. Zorka tak roztaje, jé!

685.    Kouká mu G v gumáku, O.K.

686.    Ne, je nuda: Zvad, a vzadu nejen.  
(To je přímo erotika, ale spíše v čase minulém.)

687.    U káv a lhaní na Hlaváku.

688.    Špína, rukáv a lhaní //
na Hlaváku raní. //
Pš!

689.    I tu Zem bavme srdci. Sic drsem vabme zuti.

690.    Ach, ach, ach! ... Cha, cha, cha! ... (Cha-cha-cha! (Ča-ča-ča.))

691.    Seřvi vřes!

692.    Ani fór! Guláš? I caru A.T. servi v restauraci šál Ugrofina.    (o — ó)

693.    Ti dupe. I my. Chlapy to mohl homotyp alchymie pudit.

694.    I…, i mech, ani louži. Bižu! Olina chemii.

695.    Leč i fičák na pankáči fičel

696.    A tu auta
O, tu auto

697.    Auto jelo, polej Otu

698.    E, i sere tě to: Botu autu, auto botě Teresie

699.    Lidu, olé, v odemykání pan napínáky medové loudil

700.    Je jul! Ve změti těm zevluj! Ej!

701.    Ladě botu na valu zul a vanu tobě dal
Ladě botu na haluzi zul a Hanu tobě dal

702.    E, se vrátila zima, se meleme sami. Zalitá rve se.

703.    Lidem medil Mícu. Omdlel kazatel se pleta. Zaklekl kel kazatel. Pes leta zaklel. Dmoucím lidem medil.

704.    Dobili to, Filipe. Nocí již žijí, co nepili, fotili bod.
Aby tak dopili to, Filipe. Nocí již žijí, co nepili, fotili pod katy, ba.

705.    Nečum, u munduru rudnu mu mučen.

706.    Mám sen dodnes, mám
Másel devět tě vedle sám   (tě = ti — nářečně)
Tereso, má sen dodnes Ámose ret. . .

707.    No děvo, holá záda zadá zálohově Don.

708.    Matesy, bolševici, vešlo by se tam!

709.    Na plesu musel pan

710.    Utne den tu
Pukne! Den kup!
Chutné! Den tuch’.
Cudné, den duc.
Laděn tuch i chutně dal

711.    Šíp ser, Ámosi! Somáre, spíš?

712.    Sen dodnes tak topili! ... Potkat sen dodnes.

713.    Ušel pět míl domů. Modlím tě, plešu.

714.    Libo mobil?

715.    Má, než mýtit, slíbí lsti tým ženám

716.    Pivo VIP

717.    E.T. je to. Mazejme, čelem. Čelme derdě dredem. Lečme lečem. Je zamotejte.

718.    Entita ti tne

719.    Folk uklof
Klofu folk
O, milí, piju ovo, klofu folkovou. Jipí! Limo!

720.    Zelený nelez (-á-)
Zelenou, o, nenez!
U! Oválet zelenou! O, nelezte lávou

721.    Karmín, s ním rak
Esa!, za karmín sním raka zase

722.    Kozu olísá sílou z ok?//
Ne, kozu olísá sílou z oken!

723.    I zasunem kmenu sazi

724.    Metelí letem
Metel letem!
Meteliti letem

725.    Ráčky k čárám
Lidovec ráčky k čárce vodil

726.    Má rám. Čmáráčky k čárám čmárám.   (Márám čmáráčky k čárám čmárám)
A k čárám čmárám čmáráčka
U, devět má ran. Márám čmárám. Na rám tě vedu. (...Má rám. Čmárám...)

727.    E! Jaký blbý kýbl býka je.

728.    Polkl op

729.    Poplkl pop

730.    Poplkl op, polkl pop
Si neplkl op, polkl penis
Si neplkl op, spolkl penis
Ivo, to si neplkl op, spolkl penis Otovi
Polil by ves, burani. Si neplkl op, spolkl penis, i na rub se vyblil op.

731.    Máni voní mu. Ta líp spílat umí novinám.

732.    O! Na dece nežil blíženec Eda, no.   (i — í)

733.    O.K. Sálám, má lásko.
Nejsi cvok. Sálám, má lásko, v Cis jen.
Mám tuti cvok. Sálám, má lásko, v citu tmám.
Já tu, ti cvok, sálám, má lásko. V citu taj!   ( a — á)

734.    Á, taková blbá(,) vokatá...

735.    Ej, u lisu, tam o tu automat usiluje

736.    Tým utkat, no kontakt umýt

737.    Seno dal, aj lámal, zlámal, jal a dones   (a — á)

738.    Mám u ní sako, mokasínu mám

739.    Má, sním kmín sám

740.    Pochop Otu, auto! ... Otu, auto, pochop!

741.    I co v ovoci?
I tuze zuti

742.    Uboze sezobu
Och, uboze sezob ucho

743.    U! Oněm! Do jehel lehej odměnou!

744.    Káči polkl opičák

745.    A dá mat, a utichá. Plavala v Alpách, i tu a tam, Áda.

746.    Jenom sípě//
malí jatí//
tuze zutí //
tají lamě //
písmo nej.

Jen u pípy//
malí jatí//
tuze zutí //
tají lamy//
pípu nej.

Je! Na pípě
malí jatí//
tuze zutí //
tají lamě.//
Píp! A nej!

747.    Dav zvad   (viz též č. 686)

748.    Najme komín s reversním okem Jan

749.    Mučiti? Čum!

750.    Tahám opici pomáhat
Tahám opice po peci pomáhat

751.    terč — ret
Lešan tes’, i v terči ret viset našel
A hele, Dr. Podlešan tes’ , i v terči ret viset našel, do prdele! Ha!

752.    Vidět tě — div!
Brečet vidět tě — div teč, erb
Á, klečet vidět tě — div teče, lká...

753.    Soška jak šos

754.    Ti, týme, letití nazí tu ze zemí, vymýtiteli letitý, my víme ze zutí zanítitele mýtit!

755.    Nemrava rmen

756.    Natrhaná na hrtan

757.    Kozle, čau! Utopie je i potu a čel z ok.
Kozle, čau! Ta utopie je i potu, a tu, a čel z ok.
Au, duo P! Utopie je i potupou dua.

758.    A tu spala žížala psuta
Á! Tu dala žížala dutá.
Tak u os váhala žížala háv soukat

759.    On, žel, a kousat? Tas u ok a lež, no...
Lež! On? A kousat? Tas u oka, no žel...
I ležel, e, živ. --- Lež! On? A kousat? Tas u oka nože! Lvi že leželi?
I ležel, e, živle! Lvi že leželi?

760.    Uhl, má mlhu   (Uhl má mlhu)

761.    Tu on mohl ho mnout
Prso o srp

762.    Ti, co se událo kočímu? Umí čokoládu, eso, cit...

763.    Ona ho mu dá. Zvuk nám řehtat, heřmánku, vzádu moh'. Ano?   (vzadu)
Ona ho mi dá. Zvuk nám řehtat, heřmánku, vzádi moh'. Ano?
Sen se napil, o, heřmánku. K nám řeholi, pane, snes.

764.    A hanilo kuře keř u Kolína. Ha!   (i — í)

765.    U lam opil ses v sesli pomalu
U ní vopil ses v sesli po vínu.   (vopil — opil)

766.    Bordel? Kočímu? Šumava mu šumí. Čokle drob.

767.    Nor a Kamýk dal slávu mocí mu. Šumava mu šumí, co mu vál sladký makaron.

768.    Lič! — O, to blbec-lemr. To kukal u nás pes. Sepsán u laku. Kotrmelce blb otočil.

769.    I mě voní nov. Aplauduji judu. Alpa voní nově mi.

770.    U, Nore! Pukal v nás popsán vlak u peronu.

771.    E! Jitro chór ti je!
Je, hele! Jitro chór ti je! Lehej!

772.    E! Jar! Hraje kos i Cis, sic i sok, e, jar hra je. 
E! Jar! Hraje kos i Cis, sic i sok, e, jar hraje.)
Ju, fí! Nahraje kos i Cis, sic i sok, e, jar haní. Fuj!
Olá! Mí! Nahraje kos i Cis, sic i sok, e, jar haní málo.
Olá, mí! Nahraje kosici, sic i sok, e, jar haní málo.
Co, mí? Nahraje kosici, sic i sok, e, jar haní moc?

773.    ...Málo vítr vrtí, volám: Málo vítr vrtí, volám: ...   (viz též cyklický č. 1)

774.    E! Jar hra je! Jar hraje!
E! Jar hra je! E! Jar hraje!

775.    O, jak duben: Dur i Cis, sic i rudne budka, jo?
Srpen: Dur i Cis sic i rudne prs
A říjen: Dur i Cis sic i rudne Jířa

776.    A Dalimila dá-li Milada?
É, hutě to kotě Dalimila dali Miladě. To kotě tuhé.

777.    Pal! Chlapa lapal chlap.
Lezl. Se zapal! Chlapa lapal chlap a zeslzel.
Lezls. A zapal! Chlapa lapal chlap a zaslzel.

778.    Neva, budu baven
Neva, bude lkát pták ledu baven

779.    O, roznožen než on, Zoro!

780.    O jaru, o, zapáchá pazoura, jo
Ivo, po jaru, o, zapáchá pazour aj opovi

781.    Ede! V mechu poloha ho lopuchem vede.

782.    I dar haňte! Sedum holopoloh mu deset nahradí.   (n— ň)
Oli, dar haňte! Sedum holopoloh mu deset nahradilo. .   (n— ň)

783.    Nohopohon

784.    No houpu ohon

785.    Alarm i šimrala
Alarm i nimrala

786.    Tiše řešit
Tiše nešit
Tišen nešit
A tišena nešita
Otišeno nešito
A, tiše! Ješita!.
A tiše je šita

787.    Je, lák oviř! Kanci peč! Do jehel lehej od čepic nakřivo! Kálej!
Je, lák ope pokálej!

788.    O! Ješita lapal? — A tiše ješita lapal! A tiše, jo!

789.    Tiš! Á! Lépe pelášit! (e -- é)
Tiš! A lepé! Pel a šit?

790.    E, mluv a bal Klabavu, lme!

791.    Mí! Jakže ježka jeřáby rybáře, jakže ježka jí? Jakže ježka jeřáby rybáře, jakže ježka jím?
(Raději vysvětlení:
První jeřáby: Zdvihací zařízení patřící rybáři, co jedí ježka.
Druhé jeřáby: Tytéž, a pomocí nich jím ježka já.)

792.    Máni, se zájmem já zesinám
Máni, se zájmenem já zesinám

793.    Udáno, milí: Tiše zájmem já ze šití limonádu.

794.    Ona paladium mu i dala, pano   (n — nn)
E, na paladium mu i dala, pane
A ne že na paladium mu i dala, pane, žena

795.    A ne žena-nežena

796.    E, popíšu tebe tuší, pope!
U! Ne že popíšu tebe tuší, pope! Ženu!

797.    Nit rampouchem veze v mechu op Martin   (vede, veme)

798.    Sličně věnčils

799.    O! kleč včelko!

800.          Sálal. Plálas.   (a — á)

801.          Ope, podej jed! O, Pepo!
O, Pepo, dej (i) jed! O, Pepo!

802.    Sony, korunu roky nos

803.    Žíně! Ne lahve! V haleně níž…

804.    To pití pij, než z žen jí píti pot   (i — í)
Jed dejte, co ti rukám uštíp. Než z žen pít šumák, urit, ocet, ... Jed dej!

805.    No, nuda zezadu? Non!

806.    Alše zve, vzešla
Alše zve nuda zezadu. Nevzešla.
Alše zve nuda zezadu nevzešlá   (a — á)

807.    No, nuda zezadu? Non!

808.    Má, si salát stál asi sám

809.    Žije jim zmije již
Má, si jím zmiji sám   (i — í)

810.    Pel klep
Je, pel klepej!
E! Popel klep, ope!
E! Popelky klep, ope!
Popelku klep op

811.    Á, rito! Patre čepelku klepe, čerta potírá.   (i — í)

812.    Nevráží jim zmijí žár ven
Nevyráží jim zmijí žáry ven

813.    Tisu odrazit i zardousit
Mísu odrazím i zardousím   (i — í)
Mílu, och, odrážím i žár dochoulím    (i — í)

814.    Á, vak! Saláty mé, ty mu málo polámu myté mytá, laskavá.
Mák, saláty mé, ty myté, mytá laskám.

815.    Je! Sama stálas o salát, sama sej!
Oh, je! Sama stálas o salát, sama sej ho!
Oh! Je! Sama stálas o salát Sama. Sej ho!

816.    Dusiti sud

817.    Kuliti luk

818.    Píliti líp

819.    Dej mu rum, jedy v delikatese, tak i led. Vydej mu rum, jed!

820.    Ochutit ucho   (viz též č. 43, 742)
Ochutit ucho hochu, ti tuch’, oh! — Hochu, ti tucho, hochu, ti tucho.
Ucho ho chuti tucho — ochutit ucho hochu

821.    Nehet stehen

822.    Nesoluj usolen!

823.    Uteč četu

824.    Já rudnu! Klamal kundu ráj!     

825.    Aneta matena
Aneta mete matena
Che, Pepo, k Anetě mě Tena kope. Pech.

826.     I mě Teresa nasere těmi...
I mě nasere saněmi...

827.    Kozí dar máchá chamradí z ok   (a — á)
A chůvo, kozí dar máchá chamradí z okovů, cha   (a — á)
A chůvo, kozí dar máchá chám, radí z okovů, cha

828.     Chudák věda, tý vole. Co si nepáchá penis ocelový, ta děvka duch.
Chudák věda, tý vole. Cosi nepárá penis ocelový, ta děvka duch.
Si nepárá penis

829.     A volova, volova, volova, ...
O, jen dav. A volova v olova vadne. Jo.
O, jen dav vadne, jo!
O, Jenda vadne. Jo.
O, jen davy vadne, jo!
O, Jenda vyvadne, jo!

830.     Méně duo. Loutka v aktu olouděném.

831.     Alá! Sála si loutka v aktu olysalá, sála.

832.     Ohází loutka v aktu? Olízá ho.
O, hází loutka v aktu? Olízá ho.
A hele, co hází loutka v aktu? Olízá ho cele, ha?

833.     A hele, co z ocele, ha?!

834.     Tis. A hasit.
Lis. A hasil.

835.     Dar? — Hrad!

836.     Mor — daň ňadrom.
Humor daň ňadrom. Uh!
Homer daň ňadrem moh.

837.     I zapíjej její paži.  
I zapíjejí její paží

838.     E! Jar hazarduje! E! JUDr.! A zahraje!
E, JUDr.! A zahýbá, vábí, hazarduje.   (í — ý)

839.     E, Jarda hadr. A, je!

840.     Leč erb, oněměn, obrečel
Leč erb o něm ze změn obrečel

841.     Ubrečí tchyni. Kibici bikiny, chtíč erbu.

842.     Napění líně pan

843.     U ní v klíně pěnil k vínu.   (i — í)
I nečumí na klíně. Mění lkaním učení.

844.     U čipu o ní líně mění línou piču.
Učí, pění líně, mění líně píču

845.     Osaměn, Elo, hurá! Na kmíně pěním kanáru holeně, maso.
Oh, Mílo, sakrá, na kmíně pěním kanárka, solím ho.

846.     Joj, utne. Malá, tas paka kapsatá, lamentuj, oj!
Jo, ju tne, malá. Tas paka kapsatá, lamentuj, oj!
Joj občane, nač boj utne malá? Tas paka kapsatá! Lamentuj! Občane, nač boj? Oj!

847.     Má v lasu oko. Pes pako po kapse pokousal Vám.
Jásá v lasu oko: Pes-pako po kapse pokousal Vás. Aj!   (a — á)
Ku-kuk! Ač má v lasu oko, pes-pako po kapse pokousal Vám čáku! Kuk!

848.     Jaká maká páka? — Taká paka makaj!   (a — á)

849.     Je! Pako, okapej!
Je, pako, pokapej!
Je! Sako, okasej!
Je, sako, pokasej!
Je saky vykasej!
Je paka nakapej!

850.     Ivona — dar Radanovi
Ivo, na! Dar Radanovi...
Jed, Ivo, na dar Radanovi dej!
Dej, Ivo, na dar Radanovi jed!  

851.     Hr! Tys pakům u kapsy trh.   (u — ů)


Kruhové (neboli cyklické) palindromy:
Dají se vepsat do kruhu (a nebo stejný text nekonečněkráte za sebou). Při čtení oběma směry je smysl (či nesmysl) textu týž, počátek čtení pro každý ze směrů však týž být nemusí. (Takže ten cyklický neboli kruhový palindrom není vlastně ráček, ale spíše dvojhlavá žížalka, co sama sebe pusinkuje…)

Příklady kruhových palindromů (ten kruh si prosím představte sami):

1.       ...drtí vítr, drtí vítr,...
...Volám málo: Vítr vrtí. Volám málo. Volám málo: Vítr vrtí...

2.       ...dlabal dlátem metál dlabal, dlabal dlátem metál dlabal,...

3.       ...nespala pse, nespala pse...

4.       ...a kazový vývoz, a kazový vývoz, a...

5.       ...vlídně draze zarděn díl vydal z Lady, vlídně draze zarděn díl vydal z Lady,...

6.       ...čí víno o ní ví, čí víno o ní ví,...

7.       ...Ve výměníku cvakni na žaluda. Zadula Žaninka v cukíně mý. Ve výměníku...

8.       ...koze leží železo, koze leží železo,...

9.       ...v jeteli tě plete jetel pětiletej, v jeteli tě plete jetel pětiletej, v...

10.     ...a na krmelec v cele mrk’, a na krmelec v cele mrk’, a na...

11.     ...tátovi pili pivo, tátovi pili pivo...

12.     ...mí psi i v lese se lvi i spí, mí psi i v lese se lvi i spí... (se lvy)

13.     ...sponzor hrozno psal odzdola, sponzor hrozno psal odzdola...

14.     ...Pičovina na ni v oči plivá dar a Tatara dávil. Pičovina na ni v oči plivá dar a Tatara dávil...

15.     ...šal mi šimla, šal mi šimla...

16.     ...jinde vzorec dcero zvedni, jinde vzorec dcero zvedni, j...

17.     ...Dcero, zvol dým a za mýdlo vzorec. Dcero, zvol dým a za mýdlo vzorec. D...

18.     ...Lindo, bodni! Lindo, bodni!...
...Lindo, husu ber! Jed  i skoro z vůle ber kulomet, Ire. Pyžamo pomaž yperitem. O luk rebelů vzor ok si dej. Rebus uhodni! Lindo, husu ber!...

19.     ...Jo, co je sen? Oděv a láska na mechu oraniště. Většina rouch Emana k sálavě donese. Jo, co je sen?...

20.     ...o rouru, o rouru...

21.     ...Hravě dál ve vládě var: Hlavám loktem kmet kol mával. Hravě dál ve vládě var: Hlavám...   (to mohly být i dva samostatné)

22.     ...člun z jamky Dyk majznul, člun z jamky Dyk majz...

23.     ...Bič či Bila vozila. Nepchá. Plavidel shon nohsledi v Alpách penalizovali. Bič či Bila vozila...

24.     ...Řve Lacina-panic a lev. Řve Lacina-panic a lev...

25.     ...Mel sám máslem kuču a kaučuk. Mel sám máslem kuču a kaučuk...
...v másle klel kel sám, v másle...
...a na másle klel kel sám, a na másle...

26.     ...Datel popleta. Datel popleta...

27.     ...ofoť, ofoť...
...to fotí, to fotí...

28.     ...Lenine, Lenine...

29.     ...Samo, dutá chalupa — půl achátu doma. Samo...   (u — ů)

30.     ...Chmele my dutí tudy melem. Chmele my... (...duté...)

31.     ...Artsemestr. Artsemestr. Artsemestr... (viz též klasický palindrom č. 435)

32.     ...topení nepotí topení nepotí...

33.     ...Ctí tu osu. Kulí vyklubat z tabulky vílu kusou. Tít. Ctí tu osu...

34.     ...na nártě větrá, na nártě větrá...

35.     ...do vodovodu do vodovodu do vodovodu...

36.     ...kdo odkýve lék? A teda Švejk. Je všade také levý. Kdo odkýve lék? A teda Švejk...
...A Švejk je všade. Vodu do vodovodu doved‘. A Švejk je všade...

37.     ...Odkud jdu, kdo je, ví. Začal tu sumu humusu.Tlač a zívej. Odkud jdu, kdo...
...V sudu kdo je, ví. Začal tu sumu humusu.Tlač a zívej, odkud U.S. V sudu ...

38.     ...blbce. Neli mladá, ženat sodu dostane. Žádal milenec blbce. Neli mladá,…

39.     ...pilu, tulipán mej, jemná, pilu tulipán mej, jemná, ...   (myj)

40.     ...Ráda s ovacemi ti gel i legitimace vosa dá. Ráda...

41.     ...u lidí cvok kov cídil, u lidí cvok kov cídil...
...V davu lidí cvok kov cídil. Uvad’. V davu lidí...
..
.Psům slup kov cvok. Puls mu spadá za záda. Psům slup kov. ... (u --- ů)

42.     ...Neřve. Na zmiji Jim zanevře. Neřve...

43.     ...S lidem sis medil. S lidem...
...Z očí pěniv, s lidem sis medil, svině. Píčo. Z očí pěniv, s lidem sis...

44.     ...A Maďar máchá chamraď. A Maďar máchá... (a — á)

45.     ...vraty kytar vrata teze veze Tatar vraty kytar vrata teze veze Tatar...
   (pokud vám to nedává smysl, tak si představte, že kytara i teze mají vrata :-)

46.     ...Alan Hanu nahnal. Alan Hanu nahnal. Alan...
...Alan, he, smrku krm sehnal. Alan, he, smrku...   (krmi)

47.     ...bába Flora — Rolfa bába, bába Flora — Rolfa bába...

48.     ...Šetřte, šetřte, šetřte! Šetřte, šetřte, šetřte!...

49.     ...Od azimutu tu mi za dolar oral. Od azimutu...
...Tutu mi za dolar oral od azimutu. Tutu mi za dolar...

50.     ...Motýli, milý Tome, ne. Motýli, milý Tome, ne...
...Ne, motýli, milý Tome. Ne, motýli...

51.     ...Zazděn si cvok ovci sněd. Zazděn si...

52.     ...Plat si tne dentista lpící. Plat si tne dentista lpící. Plat...

53.     ...Kladivo, kriminál, pan na pláni Mirkovi dal. Kladivo,...

54.     ...nemíříme, nemíříme,...
...Namířím — a nemíříme. Namířím — a nemíříme. Namířím...
...Mí Římané namíří. Mí Římané namíří. Mí...

55.     ...Zapal chlapa, napal chlapa. Zapal chlapa, napal chlapa...   
   (Dámy, neberte to, prosím, jako návod.)

56.     ...autobus v subotu, autobus v subotu,...
...V subotu autobus vozí vízo. V subotu autobus vozí vízo. V subotu...

57.     ...Drtil Šlitr, drtil litr. Drtil Šlitr, drtil litr...

58.     ...z četu uteč, z četu uteč, z...

59.     ...kup muži žumpu, kup muži žumpu, kup...

60.     ...Dudlá dál. Dudlá dál. Dudlá...

61.     ...Popi dědí, děd i popíjí. Popi dědí, děd i popíjí. Popi...

62.     ...Rada zadarmo: Tu zakváká v kazu tom. Rada zadarmo:...

63.     ...Jsa utišen — holka tu zakváká v kazu —, tak lohneš i tu, as. Jsa utišen — ...

64.     ...Květa polopatě vkládala dál. Květa polopatě vkládala dál. Květa...

65.     ...V kvádru dur dá. V kvádru dur dá...

66.     ...ve vládě dál, ve vládě dál,...

67.     ...kýho hýkala, kýho hýkala, ...

68.     ...suše tě tešu, suše tě tešu, suše...

69.     ...Pse spanilý, to mi sere, že sežere si motýl Ina. Pse spanilý, to mi sere, že sežere si...

70.     ...kešu okouše, kešu okouše,...

71.     ...Vem Adame, dej si med, i morbidněn dibromidem i s jedem, Adame, vem Adame, dej si med, i morbidněn...

72.     ...suše tě tešu, suše tě tešu, suše...

73.     ...Z koštěte letět — šok. Z koštěte letět — šok. Z koštěte...

74.     ...lapal chlapa, lapal chlapa,...

75.     ...v náspu psán, v náspu psán...   (...u náspu psán, u...; ...u nás popsán, u...)

76.     ...Ťukal v náspu. Psán v laku. Ťukal v náspu. Psán v laku...   (viz též palindrom č. 334)

77.     ...pa na place,  kecal, pa na place...

78.     ...bída radí, bída radí, bída...

79.     ...těmi mě Teresa nasere, těmi mě Teresa nasere, ...

80.     ...zakázal prdel dle Dr. Plazáka zakázal prdel dle...

81.     ...v olovo volovo, v olovo volovo, ...

82.     ...Ohne ven ho ďas. Vsaď. Ohne ven ho ďas. Vsaď...


Zpět na úvodní stránku

Naposledy doplněno/upraveno/opraveno:  10. 8. 2008, 20:05